MODEL LINE: DAVID VOJTUŠ / TEXT MAREK MEDUNA, HEDVIKA OCÁSKOVÁ /
27/05/21–11/07/21

MODEL LINE: DAVID VOJTUŠ / TEXT MAREK MEDUNA, HEDVIKA OCÁSKOVÁ /
27/05/21–11/07/21

Série
Samsung QLED
Modelová řada
DAVID VOJTUŠ

Rozměry a hmotnost
Šířka: 101 cm
Výška: 88 cm
Hloubka: *
* Příměr o hloubce evropské kultury byl zavržena ve prospěch možností povrchu. Sociální sítě bují v ploše. Popkultura je leskem její hladiny. A hloubka byla a je vždy jen online manikúrou maskující značný díl tyčící se moci.
Výška bez podstavce: Rolling Stone Projects
Hmotnost: 22 kg
Uchycení: Polystyrénová tvarovka
Úhlopříčka a rozlišení
Úhlopříčka: 140 cm
Maximální rozlišení: 8K Ultra Ultra High Lit

Obrazovkkka
Technologie: Swag, Flex
Podsvícení: Direct LED
Obnovovací frekvence panelu 24 Hour
Další vlastnosti obrazu HDR
Podporované HDR standardy HDR10+, IOS

Slyšel jsem, že David Vojtuš využívá recyklovaného materiálu. S dovětkem, že tak nečiní, aby demonstroval svou ekologickou bezúhonnost, ale protože recyklovaný materiál může být hledím, kterým lze spatřit některé opomíjené části naší současnosti. Mnozí říkají, že David Vojtuš odmítá jednoznačně identifikovatelná témata, nevypráví, nezobrazuje, neilustruje. Prý se snaží spíše budovat materiálové analogie, vždyť životní styl a kultura je spjatá s hmotou, s její pomalou i rychlou proměnou, s hořením i klubáním kukel.
I heard that David Vojtuš uses recycled material. With the addition that he does not do so to demonstrate his ecological integrity, but because recycled material can be a prism through which to see some neglected parts of our present.
Many say that David Vojtuš rejects clearly identifiable topics, does not narrate, does not display, does not illustrate. It is said that he strives to build material analogies, because lifestyle and culture are connected with matter, with its slow and fast transformation, with burning and pupal emergence.

Na internetu psali, že mnozí mladí lidé se na svých instagramových profilech věnují nejrůznější ruční činnosti. Vaří, zahradničí, pečou, tkají koberce, a také vaří, pletou, řezají, dlabou, vyšívají, a mimo jiné vaří, fermentují, hnětou, okopávají, šijí, vytáčejí, kreslí, či cvičí. Dotýkají se fyzického světa, upřednostňují zřetelně vznikající výsledek před neviditelnou prací pro netušené a vzdálené abstraktní celky. I David Vojtuš věnuje svou pozornost pečlivé a časově náročné práci. Intarzuje globalizací vyplavené struktury a doklady to našeho nerovnoměrně rozloženého blahobytu.
Dostal jsem email, ve kterém si jedna uživatelka posteskla, že se z času stala neustálá a frustrující aktualizace. I David Vojtuš je chycen v lepších a ještě lepších verzích tohoto nejlepšího z možných světů. Jeho čas se klene jako duha mezi průmyslem 2.0 a drobným přičinlivým C.K. řemeslníkem. Jeho práce je drobnou prací o smíření i revoltě. Dalekých cestách i blízkých horizontech.
I received an email in which one user complained that the time had become a constant and frustrating update. Moreover, David Vojtuš is caught in better and even better versions of this best of possible worlds. His time spans a rainbow between Industry 2.0 and the independent, diligent craftsmen of the Habsburg monarchy. His work is a small effort on reconciliation and revolt. Long distances and near horizons.

Letmo jsem zaslechl, že na hranicích jednotlivých uměleckých médií žijí příšery, které vyřezávají příchozím lidem jejich jazyk. Výřečnost těchto výtečníků je pak omezena na poukazování směrem k hranicím toho či onoho média. David Vojtuš však patří k těm, kteří si berou za své opomíjená média a zaprášené techniky. Jsou mu výzvou a možností.
Donesly se ke mně stížnosti, že jisté objekty Davida Vojtuše mají estetické charakteristiky Petriho misky s poněkud zamřelou existenciální sedlinou a ornamentálními glitchy. Dodávají, že tak odcizují vybrané výtvarné postupy jejich historickým souvislostem.
V uměleckých kuloárech kolují řeči, že David Vojtuš nahrazuje spotřebovanou technickou funkčnost předmětů a vynalézá pro ně novou estetickou. Buduje tak jakési totemy pro kmen technologických inovací, kdy základním emocionálním nastavením jeho členů je melancholie, neboť na výspě tohoto světa již předjímají budoucí možné konce. Stesk rituálů.
There are rumours in artistic corridors that David Vojtuš replaces the consumed technical functionality of objects and invents a new aesthetic for them. He thus builds kinds of totems for a tribe of technological innovations, where the basic emotional setting of its members is melancholy, because they already anticipate possible future ends on the island of this world. Nostalgia of rituals.

Ve feedu pod parametry displeje dštili zlí jazykové neblahé pomluvy na dílo Davida Vojtuše. Krom mnohých jiných a často zlovolnějších i tuto: údajně usvědčuje naši praxi z progresivismu a naše ideje ze zpátečnictví.

Typ: Smart YT
Operační systém: Libero
Modelový rok: 2021
Multimediální funkce
Herní režim (Art:):):):):), VRR (Variable Refresh Rate), Přehrávání ze US, Nahrávání na EU, Základní mód – koloběh
SMART funkce
HbbTV, Chytrý ovladač, Mighty Google, Ovládání hlasem, Webový prohlížeč, Multi-tasking, Přehrávání 360° videa
Aplikace Concept Art+, YouTube, Global Warming TV, OOO GO, Formalism Live, Steampunk Link, Voyo, Pear TV

Připojení
Bezdrátové připojení WiFi , Blue Noses, Párování (stádium zrcadla), Apple AirPlay, DLNA
Vstupy a výstupy HDMI
HDMI 4×
USEU 2× + 2x
Tunery
Typ tuneru DVB HEVC V2, nonbinární

Barva: Různá dle PVC a hloubky řezby.

Zvuk
Výkon reproduktorů: Inkluzivní ticho

Energetický štítek 2021
Spotřeba v SDR režimu 184/1000h
Energetická třída v SDR režimu LGBTQ+
Spotřeba v HDR režimu 203/1000h
Energetická třída v HDR režimu GDPR

POMOZTE OSTATNÍM PŘI VÝBĚRU!
NAPIŠTE RECENZI!

Snování sítě zavánějící sny a nesmělé krůčky spletí signálů. Prach syčí na rozžhavených metalických deskách, leskne se pod nekonečnými prsty usínajícího slunce. Ve vzduchu se vlasy mění v babí léto. Operace probíhající na pozadí: Modrá.
Údery klávesnic už vystřídaly jemné tance hmyzu, kousnutí času. Pavoučí nečitelnost ladně proplétá nožkami další osudy. Nezapomenout: Na poslední večeři hoří paškál, červená, obroda materiálu a lapená post-těla. Prosíme: Nehasit! Prosíme, vyhledejte: Sklep jako deep web; parfémy po prababičce. Pavučiny.
Pavučiny se pletou mezi řasy; pavučiny vinylových odřezků. Jedním tahem na dlani ulpí nesmělé asociace virtuálního bytí. Najít: Antisocializace.
Pošetilé podobnosti, nemyslíte? Sociální sítě popírají plochu, kusadla beztvarých klubek touhy po napojení, pod kůží se propisují jemné vrypy touhy po validitě a hluboké šrámy nesmazatelné existence. Upozornění: Jít se projít mezi koruny stromů; na větvích schne poslední prádlo, proležená prostěradla visí na lanku mýtické 5G zavěšené za dva cípy. Vrtné kotouče se pomalu kuklí v hlubinách polymeru. Je noc, stýskání po čisté budoucnosti. Mezitím v koupelně: Praní drobných skvrnek, sušení prádla na šňůrách internetu. Souběžně v hlavě: Sníh konceptu.
Vrásky na tváři se vzhlížejí v řečišti vyhloubeném kónickými pilníky, manufakturní manikúra povrchu, na který už nikdo nepoloží svůj krok; manufakturní protínání úvah a jasnosti. Radikalita lidské ruky jako červotoče už dávno odpočívajícího linolea.
Vrásky na tváři vzhlížejí se jako v kaluži, zamotané do sebe se formují v mikroorganismy odpouštění a nezastavitelnosti času. Nabírám dlaní kolonie plastových bakterií. Zobrazit: Stav baterie.
Stýskání po čisté budoucnosti, ponory do reality minulosti. Nemůžu se potopit tak hluboko, abych ze sebe smyla stopy čteček otisků a škrábanců. Nemůžu se potopit tak hluboko, aniž bych se neztratila.
Splývání na hladině. Hladina je neklidná, nedíváme-li se na ni.
Jak nezestárnout? Totemy padlých i živoucích fenoménů zalamují své třísky do obalů umělých kůží. Záhyby pleti vykreslují růstové stresy a svity vzpomínek. Nádech, vyvětrání procesoru. Existenční sedimenty se oblékají do PVC vrstev jako zářivé hvězdy. Nejlépe se sní až po uši v načechraných peřinách. Okolí naplní vůně vypraného průhledného pyžama. Cítit: Vůně čpící tvými vyhořelými obvody; návrat na start. Nejlépe se regeneruje v polštářích z polystyrenových mraků.
Alarm: Nový den. Ranní slunce. Lunární kalendář pro dnešní den doporučuje péči o pleť a nehty, obrazovky; koupele v přírodních tocích. Koloběh.

Uchycení: Někdy ne.
Uchycení: Vzhůru?

ŘEZBA_ŘEŽBA
Podstavit hloubku=Vynořit se výš?
Podstata hloubky je přímo úměrná vášni pro návrat nad hladinu.
Proces: Zpracovat

Hedvika_Ocásková_Marek_Meduna / před 15 hodinami
Zobrazit 4 odpovědi

Untitled, 2021
60x30x14 cm

Untitled, 2021
68x62x6 cm

Untitled, 2021
120x14x12 cm

Untitled, 2021
120x14x12 cm

Untitled, 2021
68x62x6 cm

Untitled, 2021
100x30x12 cm

Untitled, 2021
40x30x6 cm

Untitled, 2021
68x62x6 cm

Exhibition views, Model Line: David Vojtuš, stone projects, 2021, Photo: Tomáš Souček. All images Courtesy: artist and stone projects