Close

festival m3 art in space, 2019

biotechnology garageband phase n.1 (detail), photograph on dibond, 60 x 90 cm, 2014

from the exhibition first and last things, prague city gallery, 2014, photo tomáš souček

the beautiful and damned, photograph on dibond, 67 x 90 cm, 2014

the beautiful and damned, photograph on dibond, 67 x 90 cm, 2014

gasol-ine, ur-ine, inkjet print on archival paper, 50 x 68 cm, 2016

message in the bottle, lambda print on dibond, 60 x 80 cm, 2017

adam vačkář (*1979)

dlouhodobě vytváří ekonomicko-ekologický scénář vycházející z reality konzumního systému. Od sociálně angažovaných projektů (Margin of Hope, 2013), vycházejících z konktrétní ekologické krize v pohoří Atlas v Maroku, přechází postupně do imaginárního sociokritického scénáře budoucnosti. Jeho poslední projekty spojují popkulturní utopické seriály jako jsou Star Trek (This Side of Paradise, 2016, Botany Bay, 2018) s abstrakcí tvořenou konkrétními předměty konkrétní současné reality společně s imaginární vizí budoucnosti.

Adam Vačkář, diplomoval v Paříži na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, kde posléze absolvoval rezidenční program v Palais de Tokyo. Vystavoval v Centre Pompidou, Aargauer Kunsthaus, Koelnischer Kunstverein, Národní Galerii v Praze a Art Statements a Art Film na Art Basel, aj.


In the long run Adam Vačkář creates an economic and ecological scenario based on the reality of the consumer system. From Margin of Hope (2013), based on a concrete ecological crisis in the Atlas Mountains in Morocco, it gradually transforms into the imaginary socio-critical scenario of the future. His latest projects link pop cultural utopian series such as Star Trek (This Side of Paradise, 2016, Botany Bay, 2018) with an abstraction made up of concrete objects of a particular contemporary reality together with an imaginary vision of the future. 

Adam Vačkář, graduated in Paris at ENSBA, where he graduated from the Palais de Tokyo Residential Program. He exhibited in the Center Pompidou, the Aargauer Kunsthaus, the Koelnischer Kunstverein, the National Gallery in Prague, and Art Statements and Art Film at Art Basel. 

selected works

exhibitions

MICHAL NESÁZEL:
CAMOUFLAGE

Exhiition
18.05-06.07.2018