Close

untitled (serie till the end of time), mixed media on canvas, 40 x 60 cm, 2017

untitled (serie four black horses in the sunset), oil and acryl on canvas, 105 x 155 cm, 2018 

untitled (serie four black horses in the sunset), oil and acryl on canvas, 105 x 155 cm, 2018 

untitled, mixed media, 110 x 160 cm, 2017 

untitled (serie till the end of time), mixed media, 110 x 160 cm, 2018 

frame, mixed media, 2016 

filip dvořák (*1990)

vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (atelier Jiřího Černického a Marka Meduny). Jeho práce byla představena na řadě skupinových výstav v Spinnerei Leipzig, Boccanera T Gallery v Miláně, Quartair v Hague, Essl Museum ve Vídni, Center for Contemporary Art FUTURA, DOX, Galerii NTK v Praze, Oblastní galerii města Plzně, Oblastní galerii Liberec, Adam Gallery v Brně. Samostatně se představil v Galerii NoD, Galerii 101, Atrium, Centru pro současné umění / Galerie Jelení v Praze; v Industra Art Gallery a TIC Galerii v Brně aj. 

Filip Dvořák získal mj. Cenu kritiků za mladou malbu 2018, ESSL Art Award CEE 2015.

 

Filip Dvořák graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (in studio of Jiří Černický and Marek Meduna). His work was shown on numerous group exhibitions, for example at Spinnerei Leipzig, Boccanera T Gallery in Milano, Quartair in Hague, Essl Museum in Vinena, Center for Contemporary Art FUTURA, DOX Prague, Galerii NTK in Prague, Gallery of Pilsen, Gallery of Liberec, Adam Gallery in Brno. Solo exhibitions of Filip Dvořák were presented at NoD Gallery, 101 Gallery, Atrium, Centre for Contemporary Arts  / Jelení Gallery in Prague; Industra Art Gallery and TIC Galerry in Brno among others. 

Filip Dvořák received Prize of Art Critique for Young Painting 2018, ESSL Art Award CEE 2015 among others.

selected works

exhibitions

filip dvořák

black lantern

01.03.-14.04.2019


MICHAL NESÁZEL:
CAMOUFLAGE

Exhiition
18.05-06.07.2018