Close

untitled (serie black lantern), mixed media, 120 x 170 cm, 2019 

filip dvořák

black lantern 


curated by: jen kratochvil Filip Dvořák (*1990) vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jeho práce byla představena na řadě skupinových výstav v Spinnerei Leipzig, Boccanera T Gallery v Miláně, Quartair v Hague, Essl Museum ve Vídni, Center for Contemporary Art FUTURA, DOX, Galerii NTK v Praze, Oblastní galerii města Plzně, Oblastní galerii Liberec, Adam Gallery v Brně. Samostatně se představil v Galerii NoD, Galerii 101, Atrium, NCSU Galerie Jelení v Praze; v Industra Art Gallery a TIC Galerii v Brně aj. Filip Dvořák získal mj. Cenu kritiků za mladou malbu 2018, ESSL Art Award CEE 2015.

 

Filip Dvořák (*1990) graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. His work was shown on numerous group exhibitions, for example at Spinnerei Leipzig, Boccanera T Gallery in Milano, Quartair in Hague, Essl Museum in Vinena, Center for Contemporary Art FUTURA, DOX Prague, Galerii NTK in Prague, Gallery of Pilsen, Gallery of Liberec, Adam Gallery in Brno. Solo exhibitions of Filip Dvořák were presented at NoD Gallery, 101 Gallery, Atrium, FCCA Jelení Gallery in Prague; Industra Art Gallery and TIC Galerry in Brno among others. Filip Dvořák received Prize of Art Critique for Young Painting 2018, ESSL Art Award CEE 2015 among others.

01.03.-14.04.2019
opening reception

28.02.2019, 17-21


upcoming

filip dvořák

28.02.-14.04.2019


kryštof strejc

19.06.-11.08.2019


friend of friend

group show

29.08.-12.10.2019


previous

adam vačkář
ondřej filípek

works

18.10.-04.11.2018


antonín jirát

history of dimesions

14.09.-12.10.2018


david krňanský

against all logic

21.06.-07.09.2018


MICHAL NESÁZEL:
CAMOUFLAGE

Exhiition
18.05-06.07.2018